HISTORIA

En kort historia över Furuhäll

Vid 1940-talets början bestod bebyggelsen i Furuhäll endast av ett vandrarhem, numera Turisthemmet. Kvarnbacken var en smal stenig väg som gick från den gamla landsvägen och upp till kanten av landborgen och därifrån till vandrarhemmet.

Bebyggelse

Detaljplan för den första fritidshusbebyggelsen i Furuhäll fastställdes 1955. Planen omfattade 12 tomter i områdets norra del. De flesta tomterna, som bildade ett hästskoformat område bestående av kal, tuvig myr, bebyggdes de följande fem åren. Utanför myren var en blandad vegetation av buskar om c:a en meters höjd och unga, relativt låga träd.

Detaljplan för södra och västra delarna av området tillkom 1959 och 1961 med vissa ändringar i tidigare detaljplan. 1969 hade 32 fastigheter byggts. Vid planperiodens slut hade 47 tomter avstyckats, idag är sju av dessa tomter ej bebyggda.

Vägförening

Efter ett misslyckat försök 1969 att på frivillig väg bilda en vägförening bestämdes i augusti 1974 att två föreningar skulle bildas – Furuhäll och Kolstad. Fordonstrafik mellan områdena skulle inte förekomma, endast gång- och cykeltrafik. Senare tillkom Landsborgs samfällighetsförening.

Exploatering av området

1983 sände kommunen ett förslag till föreningen som innebar att området vid Ö:a Bergklintsvägens södra del skulle omvandlas till åretruntbebyggelse. Föreningen avvisade förslaget av flera skäl. senare avslog både länsstyrelsen och Boverket kommunens förslag.

Vägar

En mycket provisorisk första del av V:a Bergklintsvägen röjdes 1957 av de första fastighetsägarna. Under 1960-talet började även den östra delen av vägen röjas. Den gamla vägen upp till landsborgskanten bättrades 1961 med grävskopa och skyltades som privat väg. Alla vägar som anlades inom Furuhälls område blev privata.

Fritid

Från att ha varit nästintill okänt för Borgholms invånare för femtio år sedan, har området Furuhäll idag blivit ett av många uppskattat promenad- och motionsområde.

Stenbrottet

1980 enades man om att bevara stenbrottet och alvaret samt stoppa all tippning och nedkräpning där. Senare har man också överenskommits att spärra alvaret för trafik och camping.

Parker & Naturplanering

Inom föreningens område finns två parkområden: den västra parken som tillhör markägaren och omfattar den gamla myren jämte träddungen söder om densamma, samt den östra parken som har övertagits av föreningen.

I den västra parken gjordes 1990 en avverkning i samråd med markägaren. Medlemmar i föreningen har vid ett flertal tillfällen röjt sly för att ge plats åt floran. De avverkade träden tillhör dock markägaren.

Efter samråd med markägaren och en skogskonsult beslöts att den östra parken skall vara urskog med mål att få fram ädelträd. Markägaren avverkar succesivt barrträden och skogsbrynen vårdas och hålls fria från ris och skräp.

En reaktion på ”HISTORIA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s